Na co wpływa najniższa krajowa?

Filed in Biznes by on 4 marca 2013 0 Comments

Podniesienie stawki płacy minimalnej, które zaczęło obowiązywać 1 stycznia 2013 roku, spowodowało również zwiększenie innych stawek. W górę poszły składki, dodatki i świadczenia, których podstawę obliczenia stanowi właśnie ustawowo ogłoszona najniższa krajowa.

Obecnie obowiązujące najniższe krajowe wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 1600 złotych brutto. Nie zawsze jednak przyznanie niższego wynagrodzenia jest niezgodne z prawem. Przykładowo osoby podejmujące pracę po raz pierwszy powinny spodziewać się niższego wynagrodzenia od pracodawcy, w wysokości 80% kwoty 1600 zł brutto.

Korzystna podwyżka

Zmianie uległy dodatki za pracę, które liczone są od podstawy pensji pracownika. Możemy zaliczyć do nich między innymi dodatek za pracę w porze nocnej. Dodatki te wynoszą 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W górę idą również niektóre spośród świadczeń ze stosunku pracy, w tym maksymalna odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niezależnych od pracownika. W roku 2012 odprawa ta wynosiła 22 500 zł, rok wcześniej w 2011 było to 20 790 zł. Kwota ta regulowana jest na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych.

Z nowym rokiem wzrosły też najniższe spośród odszkodowań za naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu, które będą wynosić tyle, ile minimalna kwota ustawowa za pracę przez okres jednego miesiąca.

Pod tym względem ustawowe podniesienie minimalnego wynagrodzenia niezmiennie cieszy samych pracowników. Pracodawcy natomiast narzekają na zbyt wysokie koszty zatrudnienia i straszą redukcją etatów. Przed koniecznością zmniejszenia zatrudnienia stanąć mogą przede wszystkim małe firmy zatrudniające do kilku-kilkunastu pracowników.

Wyższe opłaty

Ponadto podwyżce ulegają składki dla początkujących przedsiębiorców. Dla przypomnienia warto dodać, iż przez pierwsze dwa lata prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy są uprawnieni do opłacania niższych składek ZUS niż pozostali. Obniżenie naturalnie nie dotyczy składek zdrowotnych, tutaj początkujący przedsiębiorcy muszą opłacać je na zasadach ogólnych. Minimalną podstawą tej składki jest 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku kalendarzowego.

W styczniu jednak kwota płaconych przez początkujących przedsiębiorców składek poszła w górę wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Ostatnią poruszaną kwestią są kwoty wolne w pierwszym roku pracy. Dla jasności mimo twierdzenia Ministerstwa Pracy, iż kwoty wolne liczymy na podstawie pełnej płacy minimalnej (które jest błędne), kwoty te jednak oblicza się według 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę – takie stanowisko prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy oraz autor ustawy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *