Podstawowe informacje o spawalnictwie

Filed in Budownictwo by on 7 stycznia 2014 1 Comment

Spawanie jest procesem, w którym łączy się ze sobą metale. Cały zabieg polega przede wszystkim na stopieniu krawędzi dwóch elementów i ich zespojeniu ze sobą. Obecnie jest niezwykle duża liczba spawarek, za pomocą których można połączyć najróżniejsze elementy. Za pośrednictwem wysokiej technologii powstaje duża liczba metod spawania, które usprawniają i ułatwiają pracę. Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia i zaprezentowania podstaw związanych ze spawalnictwem.

Metody

Na samym początku warto poznać podstawowe metody spawania. Ogólnie wyróżniamy trzy najczęściej stosowane techniki:

 • MMA – za jej pomocą wykonuje się spawanie elektrodą otuloną;
 • MIG/MAG – za ich pomocą wykonuje się spawanie w osłonie gazu obojętnego (argon, hel lub ich mieszanka) albo aktywnego (dwutlenek węgla);
 • TIG – za jej pomocą wykonuje się spawanie elektrodą nietopliwą;

Warto także nadmienić, że metoda spawania MIG/MAG dzieli się na dwie podkategorie, w których w zależności od spawanego materiału stosujemy: MAG podczas spawania stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, a MIG przy łączeniu aluminium, miedzi, innych metali nieżelaznych i ich stopów.

Spawarki

W śród licznych urządzeń spawalniczych wykształciła się pewna klasyfikacja dzieląca wszelkie spawarki na urządzenia: inwertorowe, transformatorowe i prostowniki spawalnicze. Warto przedstawić krótką charakterystykę każdego z wymienionych narzędzi spawalniczych.

Spawarki inwertorowe są najczęściej stosowanymi urządzeniami, ze względu na ich zaawansowaną technologię i mobilną konstrukcje. Spawarki tego typu są, w porównaniu do pozostałych rodzai, bardzo lekkie, a niewielkie gabaryty pozwalają na przeniesienie ich praktycznie w każde miejsce. Do najważniejszych zalet tych spawarek trzeba zaliczyć nie tylko mały rozmiar, ale także łatwe zajarzenie i stabilny łuk, co wiąże się z możliwością spawania wszystkimi rodzajami elektrod otulonych. Wysoka sprawność energetyczna i dodatkowe funkcje sterowania cyfrowego niewątpliwie ułatwiają spawaczowi pracę z tym urządzeniem.

Spawarki transformatorowe są urządzeniami już cięższymi i dużo większymi. Jednakże dzięki swojej prostej budowie stały się odporne na urazy mechaniczne, a co się z tym wiąże istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, w porównaniu z innymi spawarkami. Pomimo niskiej ceny, spawarki te są wybierane głównie przez amatorów, ponieważ posiadają szereg wad, które nie mogą być akceptowane przez profesjonalne warsztaty spawalnicze. Wśród najpoważniejszych mankamentów spawarek transformatorowych możemy wyróżnić ich niską wytrzymałością na wahania napięcia prądu oraz utrudnioną regulację prądu spawania.

Prostowniki spawalnicze stanowią alternatywę między spawarkami transformatorowymi, a inwertorowymi. Są one wolne od wad występujących w urządzeniach transformatorowych, ale posiadają ich ciężar. Jednakże koszt prostownika jest dużo niższy od spawarek inwertorowych. Konstrukcja prostowników spawalniczych umożliwia płynną i dokładną regulację natężenia prądu spawania.

Budowa spawarek

Wśród najważniejszych elementów, w jakie wyposażone są spawarki można wymienić:

 • Źródło prądu może to być prostownik diodowy, tyrystorowy lub inwertorowy;
 • Drut spawalniczy o różnej średnicy, w zależności od grubości spawanego materiału;
 • Podajnik drutu wbudowany w źródło prądu lub umieszczony na zewnątrz;
 • Wielofunkcyjny przewód z uchwytem;
 • Źródło gazu osłonowego;
 • Przewód zespolony;
 • Przewód masowy;
 • Chłodnica cieczy;
 • Uchwyt spawalniczy;

Funkcje

Wiele spawarek posiada także dodatkowe funkcje, które zdecydowanie ułatwiają i usprawniają proces spawania. W zależności z jakim modelem mamy do czynienia, posiada on inne funkcje. I tak kolejno w spawarkach MMA wyróżniamy trzy funkcje:

 • Hot Start, która ułatwia rozpoczęcie spawania;
 • Anti Stick, która zabezpiecza urządzenie przed powstaniem zwarcia;
 • Arc Force, która reguluje prąd zwarcia;

W przypadku spawarek MIG i MAG mamy do czynienia już z innymi dodatkowymi parametrami:

 • Puls, która umożliwiaj spawanie prądem pulsacyjnym o pojedynczej lub podwójnej pulsacji;
 • Sterowanie synergiczne, które samodzielnie ustawia poszczególne parametry;
 • 2/4 takt, która daje możliwość sterowania cyklem spawania;

Spawarki TIG natomiast zostały wyposażone w większość funkcji urządzeń wykorzystujących metody spawania MMA. Dodatkowo także spawarki te posiadają własne, unikalne funkcje:

 • TIG HF, która za pośrednictwem zapłonu łuku wysoką częstotliwością umożliwia uzyskanie czystego początku spoiny;
 • TIG Lift, która umożliwia zajarzeniu łuku przez potarcie;
 • AC/DC, która umożliwia spawać prądem przemiennym;

Informacje umieszczone w niniejszym artykule nie wyczerpująca w pełni tematu. Służą jedynie do zaprezentowania i nakreślenia zagadnienia jakim jest spawalnictwo oraz prezentują szereg możliwości wykorzystania i zastosowania spawarek.

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Publikersi pisze:

  Bardzo rzeczowy i obszerny artykuł. Dużo cennej wiedzy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *