Lokata bankowa – krótkoterminowa czy długoterminowa?

Filed in Ekonomia by on 18 kwietnia 2013 0 Comments

Lokata bankowa stanowi jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów na oszczędzanie. Choć nie jest jedyny, to uznawany jest za najbezpieczniejszy. Jednak lokaty bankowe wymagają od klienta banku podjęcia kilku istotnych decyzji. Między innymi o okresie, na jaki zdeponowane mają zostać środki finansowe w banku. Wybór pomiędzy lokatami krótkoterminowymi i długoterminowymi nie powinien zostać uzależniony jedynie od chęci oszczędzania w danym okresie czasu, ale powinien zostać podyktowany realną wartością zysku, jakie one ze sobą niosą.

Lokaty terminowe mogą być zakładane na różny okres czasu, poczynając od lokat jednodniowych, po lokaty o terminie zapadalności odsuniętym maksymalnie o kilka lat. Maksymalny wymiar okresu, na jaki zakładana jest lokata bankowa nie może być zbyt długi, ponieważ trudno jest przewidzieć warunki rynkowe w długim okresie czasu. Z tego powodu zarówno klient banku, jak i sam bank, mogliby zostać narażeni na znaczne straty finansowe.

Różnice pomiędzy krótkim i długim terminem zapadalności lokaty

Aby odpowiednio wybrać najlepiej skonstruowaną ofertę lokaty terminowej, konieczne jest zapoznanie się z różnicami pomiędzy lokatami krótkoterminowymi, a długoterminowymi. Aby je poznać, warto się zastanowić, czym tak na prawdę mogą się między sobą różnić te dwa typy lokat.

Termin zapadalności lokaty wiąże się z dostępnością środków finansowych. Lokaty mogą w różny sposób reagować na zmiany rynkowe, oraz z różną częstotliwością kapitalizować odsetki.

Dostępność środków finansowych

Lokaty bankowe najczęściej wymagają ograniczenia dostępu do własnego kapitału na okres powierzenia go bankowi. W tym czasie, nawet w razie nagłej konieczności, sięgnięcie po te zasoby jest znacznie utrudnione. Może również wiązać się z utratą naliczonych odsetek, przez co cała idea lokaty straci na znaczeniu. Dla osób nie posiadających dodatkowego zabezpieczenia, lepszym rozwiązaniem może okazać się krótkoterminowa lokata bankowa, której zerwanie będzie wiązało się ze stratą jedynie odsetek z krótkiego okresu.

Nie wszystkie umowy bankowe przewidują odebranie klientowi odsetek. W wielu przypadkach możliwe jest wypłacenie kwoty bezpośrednio wpłaconej na rachunek wraz z naliczonymi do tego momentu odsetkami. W tej sytuacji różnica pomiędzy lokatami krótkoterminowymi i długoterminowymi zanika.

Zmienne i stałe oprocentowanie

Rodzaj oprocentowania wpływa na reakcje lokaty na zmiany gospodarcze oraz rynku finansowego. Jedynie oprocentowanie zmienne może wykazać odpowiednio ukierunkowaną reakcję. Dla lokat o oprocentowaniu stałym termin zapadalności lokaty posiada istotne znaczenie, które jednak zanika dla oprocentowania zmiennego.

Stałe oprocentowanie lokat oznacza, że nie dopasowuje się ono do warunków rynkowych, przez co w pewnych sytuacjach klient banku może więcej zyskać lub stracić. Spowolnienie gospodarki oznacza zazwyczaj zmniejszenie oprocentowania lokat bankowych, jednak zawierając lokatę długoterminową na lepszych, wcześniej dostępnych warunkach, klient zyska różnicę pomiędzy posiadanym oprocentowaniem, a tym oferowanym w następnych miesiącach.

Wzrosty gospodarcze pociągają za sobą wzrost stóp procentowych. W tym przypadku lokata długoterminowa oznaczać będzie stratę wynikającą z możliwości odnowienia lokaty krótkoterminowej na lepszych warunkach.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *