Czym jest audyt wewnętrzny ISO 9001?

Filed in Biznes by on 3 lipca 2017 0 Comments

Audyt wewnętrzny ISO 9001 wedle najczęściej przyjmowanej definicji to „Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu”.

Systematyczny oznacza, iż nie stanowi działania jednorazowego. Aby audyt wewnętrzny ISO 9001 przynosił określone korzyści, by firma faktycznie mogła się doskonalić, zyskiwać w oczach odbiorców i innych instytucji, a także własnych pracowników, musi co jakiś czas być poddawana audytom wewnętrznym. Nie istnieje określona liczba audytów, jaką należy przeprowadzać, choć przyjmuje się, że powinno to następować nie rzadziej, aniżeli raz do roku. Częstotliwość zależna jednak będzie przede wszystkim od głównej gałęzi działalności firmy, liczby komórek/działów, w których wdrażane są nowe działania, jak i wyników poprzednich audytów. Gdy w grę wchodzą wcześniej wykryte błędy, nie tylko te sporadyczne, ale również zaliczane do grupy dość poważnych, wymagających możliwie szybkiej eliminacji., taki kontrolny audyt wewnętrzny ISO 9001 może być przeprowadzany nawet kilka razy w ciągu roku.

Niezależny oznacza, iż audyt wewnętrzny ISO 9001 przeprowadzać musi osoba, która nie bierze udziału w doskonaleniu systemu. Nie jest zaangażowana w ten etap. Wynika to z faktu, iż jest tu niezbędna obiektywność. Dobra obserwacja i uwaga skierowana na te elementy, które w oczach pracowników danej jednostki/organizacji mogą być uznawane za rzeczy mogące występować. Własny pracownik nie dostrzeże takich elementów, ale zewnętrzny audytor już tak. Stąd wynika potrzeba opinii niezależnej.

Udokumentowany kolejno oznacza, iż w trakcie audytu wewnętrznego ISO 9001 wszystko, co miało miejsce musi zostać udokumentowane. Zapisane w postaci, jaka została przyjęta przez organizację. Tworzenie raportów, sprawozdań to konieczność, by nie pominąć najważniejszych elementów. Nie zapomnieć o nich w momencie, gdy od czasu wykonania audytu upłynął już jakiś czas. Takowe zapiski są dowodem przeprowadzonych działań, jak i stanowią bazę do stworzenia dokumentów, z którymi mogą zapoznać się wszystkie osoby zainteresowane.

Audyt wewnętrzny ISO 9001 podnosi prestiż firmy na arenie międzynarodowej. W oczach innych przedsiębiorstw firma, która przeprowadza audyty regularnie jest firmą wprowadzającą nowoczesne metody optymalizacyjne, co od razu podnosi wartość rynkową firmy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *