Przykładowe zastosowania czujników regulacji temperatury

Filed in Budownictwo by on 2 sierpnia 2016 0 Comments

Dla zaprogramowania żadnej temperatury pracy konkretnego urządzenia lub dla osiągnięcia żądanej temperatury wewnątrz danego obiektu, coraz częściej stosuje się specjalne regulatory i czujniki temperatur. Uniwersalny czujnik temperatury znajdzie zatem wiele różnych zastosowań, zawsze będą to jednak zastosowania związane z pomiarem temperatur w bezpośrednim sąsiedztwie danego czujnika. W praktyce tego typu czujniki najczęściej stosuje się w obiektach klimatyzowanych, jako ważny element instalacji klimatyzacyjnej oraz obiektach ogrzewanych przez kotły na paliwa stałe. W tym drugim przypadku uniwersalny czujnik temperatury może być sprzężony z innymi urządzeniami, do pewnego stopnia sterując ich pracą, na przykład ze sterownikami klapy kotła, domykając ją lub uchylając w celu rozpalania lub wygaszania pieca (w ten sposób można sterować temperaturą wewnątrz pieca i pośrednio temperaturą wody znajdującej się w systemie centralnego ogrzewania).

uniwersalny czujnik temperaturyUniwersalne czujniki temperatur stosowane są również jako czujniki informujące o powstaniu zagrożenia pożarowego lub o samym pożarze. Tego typu czujniki mogą być instalowane w domkach letniskowych jako sprzęt autonomiczny lub stanowić część centralnego systemu alarmowego w danym obiekcie/domu, ostrzegającego przed ogniem lub pożarem. Uniwersalny czujnik temperatury może być sprzężony również z wieloma innymi urządzeniami i maszynami, zapobiegając ich przegrzaniu się w czasie pracy, przez ich automatyczne wyłączenie po przekroczeniu wcześniej zaprogramowanej temperatury. Oczywistym zastosowaniem dla tego typu czujników są nowoczesne systemy CO i systemy klimatyzacyjne. Takie czujniki mogą także sterować pracą okapów kuchennych, prowadząc do ich automatycznego włączenia po przekroczeniu określonej temperatury i ich wyłączenia po jej spadku.

Jednym z podstawowych, wspomnianych już wcześniej zastosowań dla uniwersalnych czujników temperatury jest zabezpieczenie systemów centralnego ogrzewania przed zagotowaniem się wody obiegowej i przed jej zamarznięciem. Tego typu czujniki często instaluje się przy piecach opalanych węglem lub innym rodzajem paliwa stałego. Czujnik informuje o przekroczeniu określonych wartości temperatur, dzięki czemu użytkownik wie, kiedy przymknąć piec, by zapobiec zagotowaniu się wody i kiedy należy rozpalić piec, by zapobiec zamarznięciu wody w systemie. Sygnał o przekroczeniu minimalnej temperatury wody obiegowej powinien zachęcić użytkownika do rozpalenia kotła lub do spuszczenia wody z instalacji grzewczej. W innym przypadku woda może zamarznąć prowadząc do uszkodzenia całego systemu ogrzewania lub jego elementów. Przykłady czujników temperatury o wielorakim zastosowaniu można znaleźć tutaj: www.czaki.pl/pl/produkty/czujniki-temperatury/wtryskarek-wytlaczarek-form/.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *