Przewodnik finansowy po lokatach bankowych

Filed in Ekonomia by on 30 stycznia 2014 0 Comments

Lokata jest rodzajem umowy między klientem a bankiem, której głównym założeniem jest przekazanie przez klienta pewnej sumy pieniężnej bankowi na określony czas. Skutkuje to otrzymaniem wynagrodzenia w postaci odsetek.

Istnieje wiele rodzajów lokat, wśród których można wymienić między innymi:

  • lokatę terminową – najbardziej znaną, jak również najchętniej wybieraną przez klientów. W jej przypadku przekazuje się daną wartość pieniędzy, które po upływie wyznaczonego czasu powiększone zostają o określoną sumę odsetek. Ich naliczenie następuje dopiero po zakończeniu okresu lokacyjnego,
  • lokatę jednodniową – w tym przypadku kapitalizacja odsetek odbywa się w trybie dziennym, natomiast sama lokata automatycznie odnawia się każdego kolejnego dnia. Dzieje się tak aż do momentu osiągnięcia terminu końcowego,
  • lokatę progresywną – oferuje ona możliwość dopłacania kolejnych środków do już zdeponowanych na koncie. Najważniejszymi jej zaletami jest to, że nie ma konieczności podpisywania wielu umów, a także fakt, iż podwyższenie ilości środków na koncie lokaty wiąże się ze wzrostem naliczanego do kapitału oprocentowania,
  • lokatę dynamiczną – jedną z jej zalet jest możliwość dowolnego wypłacania środków. Odsetki naliczane są proporcjonalnie do okresu, w którym dana ilość pieniędzy przetrzymywana była na koncie. W dodatku oprocentowanie wzrasta wraz z czasem jej trwania, jednak jego wartość jest zazwyczaj niższa, niż na tej stosowanej przy standardowej lokacie terminowej,
  • lokatę call – jest ona zawierana na rachunku klienta dopiero w momencie, gdy wielkość zgromadzonych tam środków przekroczy minimalną wymaganą kwotę. Istnieje ona tak długo, jak na rachunku znajduje się wymagana kwota, jednak istnieje również możliwość wypowiedzenia umowy przez klienta,
  • lokatę negocjowaną – skierowana jest do klientów zamożnych. Przy kwotach powyżej 50 tys. zł (lub, w zależności od banku, 100 tys. zł), klient ma możliwość negocjowania wysokości oprocentowania, ma również wpływ na niektóre pozostałe warunki. Jednak dodatkowy procent oferowany przez bank zazwyczaj nie przekracza 1%,
  • lokatę rentierską – z założenia jest zazwyczaj lokatą długoterminową. W jej przypadku odsetki wypłacane są na początku okresu lokaty, czyli już podczas zawierania umowy. Warunkiem skorzystania jest wpłata kwoty o odpowiednio dużej wartości,
  • lokatę elektroniczną – zostaje zawierana za pomocą internetowego systemu bankowego. Odznacza się zazwyczaj wyższym oprocentowaniem.

Lokata jest z reguły ofertą dla klienta, który jest gotów zamrozić swoje pieniądze i odebrać je z niewielkim zyskiem po upływie czasu określonego w umowie. Istnieją jednak opcje przeznaczone dla osób nastawionych na większy zysk (lokata inwestycyjna) lub alternatywa dla tych, którzy chcą mieć swoje środki cały czas do dyspozycji (konto oszczędnościowe).

Lokata inwestycyjna

Jest to propozycja dla tych klientów, którzy chcieliby posiadać udziały w wysokich zyskach możliwych do osiągnięcia np. na giełdzie papierów wartościowych, jednak obawiają się ryzyka nietrafionych inwestycji i związanej z tym utraty części kapitału. Zysk z lokaty inwestycyjnej składa się z dwóch części: kwoty zagwarantowanej przez bank oraz kwoty, która jest zależna od sytuacji na giełdzie. Propozycja tego typu rozmnażania pieniędzy jest najlepsza dla osób, które nie chcą ryzykować utraty części swojego kapitału.

Konto oszczędnościowe

Jeszcze innym sposobem oszczędzania, które można znaleźć przeglądając ranking oprocentowania lokat w polskich bankach w 2014 roku, są konta oszczędnościowe. Posiada praktycznie te same wady i zalety, z tą tylko różnicą, że zgromadzone na koncie środki są przez cały czas do naszej dyspozycji. Powoduje to jednak zmniejszenie stopy procentowej, a co za tym idzie – mniejszy zysk.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *