Sprawa kluczowa przy przyznawaniu kredytu – czyli zabezpieczenie

Filed in Ekonomia by on 14 stycznia 2014 0 Comments

Poza sprawdzeniem naszej zdolności kredytowej banki zabezpieczają udzielenie nam pożyczki również w inny sposób. Zazwyczaj polega to na wymaganiu od klienta banku poręczenia spłaty pieniędzy. Jest na to wiele sposobów. Banki najczęściej wymagają jednak od kredytobiorców weksli in blanco, zwanych również wekslami prostymi. W tym wypadku dokument podpisywany jest przez wierzyciela, czyli bank oraz wystawcę, czyli kredytobiorcę. Taki dokument nie jest wypełniony do końca, co najczęściej oznacza, że nie ma w nim wpisanej sumy, która miałaby być oddana bankowi, jeśli kredytobiorca nie spłaci pożyczki. Zobowiązanie co do sumy jest umową między stronami umowy kredytowej.

Innym sposobem zabezpieczenia się przez bank jest, tak zwany, weksel trasowany, czyli taki, w którym bierze udział trzech przedstawicieli. Pierwszym jest bank, drugim osoba, która bierze kredyt gotówkowy, a trzecim, to żyrant. Trzecia strona umowy kredytowej zobowiązuje się w tym przypadku do wzięcia odpowiedzialności za spłatę kredytu w przypadku, jeśli kredytobiorca będzie miał z tym problem. Tym samym żyrant zobowiązuje się do wykupu zobowiązania wierzyciela w określonym terminie.

Trzecim sposobem, który stosują banki jest obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia kredytu. Takie ubezpieczenia ma za zadanie chronić finansowo kredytobiorcę prze takimi wypadkami jak utrata pracy, wypadek w pracy, choroba itp. Jeśli w trakcie spłacania kredytu nastąpi jeden z przewidzianych w warunkach umowy wypadków, to ubezpieczyciel zobowiązuje się do dalszego spłacania pożyczki.

Należy przy tym pamiętać, że banki przy podpisywaniu ubezpieczenia kredytu gotówkowego mogą poprosić o zgodę współmałżonka osoby starającej się o pożyczkę. Mogą również wymagać poręczenia w postaci zastawu hipotecznego.

Pamiętajmy, że ubezpieczenie kredytów gotówkowych w niektórych bankach jest obowiązkowe i nie możemy z niego zrezygnować, jeśli chcemy zaciągnąć pożyczkę. Ubezpieczenie sprawia, że raty naszej pożyczki wzrastają o kwotę zabezpieczenia, ale z drugiej strony mamy bezpieczeństwo, że w razie nieprzewidzianych wypadków losowych nie będziemy musieli martwić się, że nie mamy za co spłacić naszych finansowych zobowiązań.

Jeśli zdecydujemy się nawet na najtańszy kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem wcześniej musimy zapoznać się dokładnie z warunkami umowy ubezpieczeniowej, abyśmy wiedzieli od jakich wypadków losowych chroni nas polisa. Należy zwrócić uwagę na to, żeby koszt ubezpieczenia był proporcjonalnie niski, co do wysokości naszej pożyczki.

Zwróćmy również uwagę na to, w których przypadkach ubezpieczyciele zobowiązują się do spłaty całości kredytu. Całość naszych zobowiązań zazwyczaj jest przejmowana w wypadku śmierci osoby, która wzięła kredyt. W przypadkach choroby lub częściowej utraty zdrowia ubezpieczyciel zazwyczaj zobowiązuje się do spłaty kredytu tylko w określonej liczbie rat.

Jeżeli podczas spłacania kredytu gotówkowego zdarzy się wypadek należy jak najszybciej powiadomić ubezpieczyciela osobiście lub za pośrednictwem banku. Niektóre firmy ubezpieczeniowe tolerują również zgłaszanie takich przypadków drogą elektroniczną. To dość innowacyjne i wygodne rozwiązanie, które ułatwia cały proces.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *